stěrkování podlah

Dříve, než začneme s pokládkou jakékoliv podlahy, musíme vyrovnat její povrch . Pokud si nechceme podlahovou krytinu zničit, nebo mít podlahu plnou dolíků, je vyrovnání podlahy bezpodmínečně nutné. Ověříme si požadavky na tloušťku potěru v závislosti na zatížení. Podklad musí být pevný, odmaštěný, bez trhlin a suchý. V praxi to znamená, že zbrousíme vystupující části  na podlaze a naneseme vrstvu  stěrky, která utvoří pevný a hladký podklad.

 

 

Celoplošné strojové broušení podlahy ( odstraní steré lepidlo, stěrku a malé nerovnosti )bruska je opatřena odsáváním

vysátí  jemného prachu který byl  odbroušen

aplikace penetrace

po zaschnutí penetrace se nanáší  stěrková hmota

stěrka je pochozí  cca za 8 hodin a pokládka  finální podlahové krytiny cca za 24 hodin